בית / מאמרים / התמודדות עם אלימות

התמודדות עם אלימות

תקציר אודות התמודדות עם אלימות

אלימות

אלימות היא תחום עגום אותו אנו פוגשים יותר ויותר עם חלוף השנים. אלימות היא צורת ביטוי גרועה מאד של כעסים ותסכולים, והיא נובעת מסיבות רבות, כמו אנשים אשר חוו אלימות בילדותם, אנשים בעלי קשיים בניהול כעסים וכדומה. התמודדות עם אלימות היא התמודדות של האדם האלים עצמו לא פחות מאשר של סביבתו, משום שרוב האנשים יימנעו ככל האפשר מן השהות לצד אדם אלים.

אלימות במשפחה

אלימות במשפחה היא נפוצה מאד. אנו מוצאים נשים רבות אשר סבלו מאלימות פיזית ומילולית מצד בעליהן, ובאופן מעט יותר, גם גברים שחוו אלימות. גם ילדים רבים בישראל חווים אלימות פיזית מצד הוריהם. התמודדות עם אלימות במשפחה היא קשה מאד, מאחר שאנשים אלימים יוצרים פעמים רבות מעגל של תלות מסביבם, כך שהנפגעים מתקשים להתרחק. אולם חשוב לדעת כי לאף אחד לא מגיעה התייחסות אלימה, וחשוב מאד לדווח על מקרים של אלימות במשפחה.

אלימות בקרב בני נוער

בני נוער רבים רואים אלימות מסביבם, אם בסביבתם הקרובה בפועל ואם דרך סרטים, ספרים וכדומה. ישנם נערים אשר חושבים כי אלימות היא ביטוי

לכוח ולעוצמה שלהם, שהאלימות משקפת גבריות. נערים אלה גורמים נזק רב לעצמם ולסביבתם, וחשוב לפעול למיגור האלימות הזו.